Nové programovatelné indikace digitálního odměřování (řídící jednotky)

Zpět na digitální odměřovaní.

ALC-77 Řídící jednotka pro 1 osu

 • rozměry jednotky 72 x 72 mm
 • 2 x sedmimístný LED display
 • vysoká rychlost 300 KHz
 • zobrazení polohy
 • nastavení jednotky lze provést v rozsahu 0,000001 – 9999999
 • nastavení 1 – 6 desetinných míst
 • nastavitelná hodnota vypnutí
 • 2 nastavitelné hodnoty pro ovládání 2 reléových výstupů
 • 1 přednastavená hodnota může ovlivňovat 2. přednastavenou hodnotu
 • 11 volitelných módů výstupů
 • ochrana heslem
 • jednotka je vhodná pro zástavbu do řídícího panelu
 • jednotka vhodná jak pro magnetická, tak i optická pravítka

Digitální indikace řady IAP3X-Pearl řady V3

Univerzální indikace vhodná pro frézky, soustruhy, vyvrtávačky atd.

Funkce indikace řady IAP3X

 • zobrazení 2 / 3 os
 • tenký design
 • interaktivní zprávové okno
 • 3000 programovatelných bloků
 • nastavení 10-ti nástrojů
 • rozvrtávání děr po kružnici (100)
 • obrábění oblouku, kružnice, kosé přímky, rozvrtávání děr v matici, zrcadlový obraz, volba měřítka
 • výpočet středu přímky, kružnice
 • obrábění obdélníku
 • konverze poloměru / průměru
 • nastavení nuly
 • mód pro úsporu energie
 • volba směru odměřování
 • lineární kompenzace chyby odměřování
 • nelineární kompenzace chyby odměřování
 • rozlišení 0,1 / 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
 • rozsah měření – 99999,000 ~ 99999,000 mm
 • soustružení kuželů
 • zobrazení doby obrábění, rychlosti posuvů

Volitelné funkce:

 • výstup pro řízení konstantní obvodové rychlosti pro soustruhy
 • zobrazení úhlu
 • programovatelné reléové výstupy
 • interpolace XY, YZ, XZ (termín uvedení do prodeje: prosinec 08)

Digitální indikace pro otočné stoly IAP-rotary

 • zobrazení úhlu (vhodná např. pro otočné stoly, děličky, horizontální vyvrtávačky atd.)
 • úhel je snímán třemi snímači umístěnými po 120° (tímto je zajištěno přesné odměřování po celém obvodu kružnice)
 • v případě snímání úhlu menšího jak 360° lze použít pouze 1 snímač
 • digitální indikaci lze instalovat pro jakýkoliv průměr otočného stol
 • rozlišení vyšší než 10 s
 • snadná instalace