Snímače pro odměřování úhlu

V systémech pro digitální odměřování slouží na rozdíl od lineárních snímačů polohy k měření úhlu.

Zpět na digitální odměřovaní.

Magnetické snímače MLS1–A pro snímání úhlu

Pro snímání úhlu je možné použít magnetický pásek a dále magnetický snímač MLS1-A. Tento snímač je možné použít s kteroukoliv digititální indikací polohy mimo DS-401SM. Před dodáním snímače je nutné sdělit měřený průměr.