Indikace polohy pro digitální odměřovaní

Indikace polohy slouží k zobrazení polohy nástroje, nebo obrobku, na stroji, kde je nainstalováno digitální odměřovaní. Získává a zobrazuje informace ze snímačů polohy.

Indikace polohy má množství výpočetních funkcí, pamět na výchozí body, použité nástroje a řadu dalších možností umožnujících provádět efektivně digitální odměřovaní.

Zpět na digitální odměřovaní.

SDS6-2V/-3V Nová indikace polohy pro digitální odměřovaní se zdokonalenými funkcemi

Digitální indikace řady SDS6 využívají 16 bitovou SCM technologii a nahrazují původní řadu indikací SDS2. Indikace nově umožňují mimo jiné i nelineární korekci snímačů (až 40 bodů). Indikace je možné použít pro vysoce přesné strojní zařízení, např. vyvrtávačky, brusky a dále frézky, soustruhy a vyjiskřovací stroje.

Funkce indikací řady SDS6

 • indikace polohy pro 2 osy (SDS6-2V)
 • indikace polohy pro 3 osy (SDS6-3V)
 • volba rozlišení indikace
 • konverze mm / inch
 • volba poloměr / průměr
 • volba absolutní / relativní stupnice
 • výpočet středu (rozpůlení hodnoty)
 • obrábění oblouku
 • vrtání děr na kružnici
 • paměť pro 200 výchozích bodů
 • vrtání děr na kosé přímce
 • kalkulátor
 • obrábění vnitřní části obdélníku
 • kompenzace průměru nástroje
 • paměť pro 200 nástrojů
 • lineární korekce chyby snímače
 • nelineární korekce chyby snímače kalkulátor
 • uložení dat při vypnutí indikace

Volitelné funkce:

 • obrábění úkosu
 • datový výstup RS-232
 • kontrola obvodové řezné rychlosti

SDS3-1 Universální indikace polohy pro digitální odměřovaní polohy

 • indikace polohy pro 1 osu
 • konverze mm/inch
 • absolutní/relativní odměřování
 • lineární korekce nepřesnosti stroje
 • odměřování v pozitivním / negativním směru
 • výpočet středu (rozpůlení hodnoty)
 • vynulování
 • nastavení absolutního nulového bodu
 • nastavení rozlišení
 • konverze poloměr/průměr
 • interface RS-232-C (není v zákl. provedení)
 • trvalá paměť po vypnutí

ALC-77 Řídící jednotka pro 1 osu

 • rozměry jednotky 72 x 72 mm
 • 2 x sedmimístný LED display
 • vysoká rychlost 300 KHz
 • zobrazení polohy
 • nastavení jednotky lze provést v rozsahu 0,000001 – 9999999
 • nastavení 1 – 6 desetinných míst
 • nastavitelná hodnota vypnutí
 • 2 nastavitelné hodnoty pro ovládání 2 reléových výstupů
 • 1 přednastavená hodnota může ovlivňovat 2. přednastavenou hodnotu
 • 11 volitelných módů výstupů
 • ochrana heslem
 • jednotka je vhodná pro zástavbu do řídícího panelu
 • jednotka vhodná jak pro magnetická, tak i optická pravítka

DS401 - Digitální indikace polohy pro měřící přístroje

 • nulování os a půlení hodnot
 • volba absolutního nebo relativního souřadnicového systému
 • metrický nebo palcový systém
 • režim polárního nebo pravoúhlého souřadnicového systému
 • volba režimu hrany a polohy
 • volba automatického a ručního režimu ovládání
 • uložení a vyvolání grafických prvků z paměti
 • uložení dat do paměti při vypnutí napájení
 • funkce výstupu na tisk
 • natočení souřadnic
 • měření vzdálenosti mezi dvěma body
 • měření vzdálenosti mezi bodem a přímkou
 • vytvoření kružnice změřením více bodů
 • vytvoření přímky z více bodů
 • měření úhlu vytvořeného dvěma přímkami a stanovení vrcholu
 • vytvoření nového grafického prvku na základě stávajícího prvku
 • lineární / nelineární korekce
 • datový výstup RS232
 • pro digitální indikaci nelze použít standardně dodávané lin. snímače – ceny jsou zasílány na poptávku